Taip Tajuk Nota Yang Anda Ingin Cari

PENGENALAN KEPADA KAWALAN TURUTAN DOMESTIK SATU FASA

PENGENALAN KEPADA KAWALAN TURUTAN DOMESTIK SATU FASA

WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT


1.   IDENTIFY SINGLE PHASE WIRING SPECIFICATIONS AND 
      PROCEDURES
2.   IDENTIFY SINGLE PHASE WIRING TOOLS, EQUIPMENT 
      AND MATERIALS
3.   CARRY OUT WIRING ACTIVITIES
4.   CARRY OUT SINGLE PHASE EARTHING SYSTEM    
      INSTALLATION
5.   CARRY OUT SINGLE PHASE DISTRIBUTION BOARD (DB)
      METALLIC OR INSULATED INSTALLATION
6.   CARRY OUT FITTING AND ACCESSORIES INSTALLATION
7.   CARRY OUT WIRING SYSTEM VISUAL INSPECTION
8.   CARRY OUT DEAD CIRCUIT TEST
9.   CARRY OUT LIVE CIRCUIT TEST
10. PREPARE SINGLE PHASE WORK ACTIVITIES REPORT

Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan pengetahuan pelajar mengenai kawalan turutan dalam pemasangan domestik fasa tunggal mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

PENGENALAN KEPADA KAWALAN TURUTAN DOMESTIK SATU FASA

ARAHAN / INSTRUCTION :

1. Kertas tugasan ini mengandungi 3 soalan. Pelajar-pelajar di kehendaki menjawab semua soalan. 
2. Masa diberikan 30 MINIT
3. Pelajar-pelajar boleh merujuk Tajuk : Pengenalan Kepada Kawalan Turutan Domestik Satu Fasa )

SOALAN / QUESTION:


BAHAGIAN A: SOALAN JAWAPAN PENDEK


Arahan / Direction: Isikan Jawapan Yang Betul


1. Apakah yang dimaksudkan dengan kawalan turutan domestik satu fasa?
________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       ( 2 markah )

2. Nyatakan fungsi alat-alat tersebut?


A. Fius Perkhidmatan           =_______________________________________

        dan Penghubung Neutral   _______________________________________
                                                                                                               ( 1 markah )

B. Jangka Kilowatt Jam        =_______________________________________
                                                   _______________________________________
                                                                                                                ( 1 markah )

C. Suis Utama                      =________________________________________
                                                   ________________________________________
( 1 markah )

D. Pemutus Litar Bocor        =________________________________________
        Ke Bumi                             ________________________________________
                                                                                                                ( 1 markah )


E. Kotak fius Agihan             =_______________________________________
                                                   _______________________________________
                                                                                                                ( 1 markah )    BAHAGIAN B: SOALAN ESEI PENDEK


Arahan / Direction: Lukis Gambarajah Beserta Label
                                                                               
1. Lukiskan satu gambarajah kawalan turutan domestik (Single Line Diagram) satu fasa serta labelkan?
                                                                                                                ( 8 markah )

LAMPU LED [SEJARAH LAMPU LED]


1. Pengenalan Lampu LED


Light Emitting Diode  disingkatkan menjadi lampu LED. 

Lampu LED ialah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik apabila diberikan tegangan yang maju. LED juga keluarga kepada Diode yang dibuta dari bahan semi konduktur. 

LAMPU LED [SEJARAH LAMPU LED] 

Warna cahaya yang dipancarkan oleh lampu LED tergantung pada bahan semikonduktor yang digunakan. Lampu LED dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak boleh dinampak dengan mata seperti di alat kawalan televisyen dan alat kawalan elektrik yang lain-lain. 

KUIZ : PENGENALAN KEPADA LITAR AKHIR [PENDAWAIAN ELEKTRIK]


Kuiz ini adalah bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan pengetahuan pelajar-pelajar mengenai jenis-jenis litar akhir yang digunakan dalam pendawaian elektrik.
KUIZ : PENGENALAN KEPADA LITAR AKHIR [PENDAWAIAN ELEKTRIK]
PHOTO VIA https://www.vectorstock.com/

SOALAN / QUESTION:

BAHAGIAN A: SOALAN JAWAPAN PENDEK


Arahan /  Instuction: Isikan Jawapan Yang Betul


1. Litar lampu mempunyai berbagai kaedah kawalan suis. Diantaranya ialah
A. _________________________________
B. _________________________________
C. _________________________________
D. _________________________________
( 4 markah )

2. Berapakah saiz MCB dan saiz kabel yang digunakan dalam pendawaian lampu?

________________________________________________________________                                                                                                                                                ( 1 markah )

3. Apakah warna kabel bagi dawai suis?

________________________________________________________________
                                                                                                            ( 1 markah )

4. Berikan maksud D.O.L starter?

________________________________________________________________                                                                                                                                                ( 1 markah )

5. Berapakah had bilangan lampu yang dibenarkan dalam satu litar?

________________________________________________________________                                                                                                                                                ( 1 markah )

BAHAGIAN B: SOALAN ESEI PENDEK


Arahan / Instuction: Lukis Gambarajah Berserta Label

1. Lukiskan gambarajah litar mengikut keterangan di bawah.

A. Kawalan suis sehala
( 4 markah )


B. Kawalan suis dua hala

                                                                                                                                  ( 4 markah )BACA JUGA #### 


 1. CONTOH KUIZ/UIAN LUKISAN TIGA FASA
 2. CONTOH SOALAN (ujian/kuiz) : PENGENALAN KEPADA PRINSIP , BINAAN , OPERASI DAN PENGGUNAAN PELBAGAI JENIS MOTOR A.U. FASA TUNGGAL
 3. CONTOH SOALAN KUIZ FAKTOR KEPELBAGAIAN

PERALATAN & BAHAN PENDAWAIAN ELEKTRIK SATU FASA

Kertas penerangan ini akan menerangkan tentang jenis-jenis peralatan dan bahan melakukan pendawaian elektrik satu fasa mengikut Peraturan dan Standard Antarabangsa Electro Teknikal Malaysia Suruhanjaya (MS-IEC).  

PLAYAR MUNCUNG - PERALATAN & BAHAN PENDAWAIAN ELEKTRIK SATU FASA

2.1 PROSEDUR PENDAWAIAN SATU FASA

Sebagai seorang pendawai elektrik, persediaan awal hendaklah dibuat sebelum menjalankan sesuatu kerja-kerja pendawaian agar kerja tersebut dapat disiapkan mengikut prosedur dan dapat disiapkan dengan sempurnanya.

2.2 PERSEDIAAN AWAL KERJA PENDAWAIAN.

Sebelum menentukan sesuatu jenis pendawaian yang hendak dibuat, satu perancangan yang teratur perlu dibuat agar pemilihan itu tidak mendatangkan bahaya ketika menggunakannya kelak.

Seseorang pendawai akan menentukan dan memilih apakah jenis sistem pendawaian yang akan dibuat pada sesuatu bangunan bergantung kepada beberapa faktor termasuklah : 

1) Jenis bangunan
2) Suhu persekitaran
3) Keselamatan dan
4) Kos

Pendawai harus membuat keputusan dan memilih jenis pendawaian yang sesuai dengan mengambil kira factor yang disebutkan serta situasi tempat melakukan kerja.  

Menjadi tanggungjawab seorang pendawai mengenalpasti spesifikasi ini sebelum kerja pendawaian boleh dilakukan, hasil spesifikasi ini juga pendawai boleh menentukan sistem pendawaian, pemilihan jenis kabel dan aksesori yang di diperlukan dalam projek tersebut.


a) Faktor pemilihan sistem pendawaian

Berikut disenaraikan faktor yang boleh mempengaruhi pemilihan jenis sistem pendawaian

1) Jenis pembinaan bangunan

Bagi menentukan perjalanan pendawaian, ikatan dan penamatan.

2) Suaian kepada sistem

Boleh menukar kedudukan bagi peralatan dan perjalanan pendawaian seperti mesin dan juga bangunan sementara.

3) Suhu ambien (persekitaran/bilik)
Mengambil kira jenis pemasangan jika di dalam bilik dandang serta pemasangan perawatan haba.

4) Keadaan pemasangan

Perlindungan ke atas keperluan kemungkinan berlaku kerosakan mekanikal dan ketinggian tempat kerja

5) Kekemasan pemasangan
Mengenalpasti sama ada pemasangan sesui secara sistem pendawaian permukaan atau pendawaian tersembunyi
6) Ketahanan pemasangan
Jangka tempoh hayat pemasangan

7) Ekonomi

Kos keseluruhan sesuatu pendawaian serta kemampuan pembiayaan kewangan

8) Aspek keselamatan
 
Laluan penghalaan pemasangan mengambil kira situasi dan keadaan  yang dapat menghindarkan daripada kemungkinan bahaya.

Bagi pemasangan sistem pendawaian kekal hendaklah mengambil kira segala aspek perlindungan daripada kerosakan mekanikal, haba, api unsur-unsur kekaratan ke atas pendawaian.

Maklumat berkaitan dengan pemilihan saiz kabel, jenis penebatan, sarung dan kaedah sistem yang patut digunakan, kadaran  arus yang dibenarkan dan kadaran voltan susut diberikan dalam jadual pendawaian – peraturan pemasangan.

b) Keperluan Pemasangan

1. Keperluan asas untuk pemasangan bagi kabel dan sistem pendawaian adalah seperti berikut:

2. Semua kabel yang dipilih mestilah betul saiznya serta keupayaan kadaran kuasa mengikut keperluan kegunaannya.

3. Kesemua kabel fasa hendaklah dilindungi secukupyna serta penempatan yang sesuai bagi mengelakkan kemunginan bahaya

4. Setiap litar hendaklah dilindungi daripada arus lebihan dan arus bocor ke bumi.

5. Jika salur logam diguna bersama pemasangan atau berhampiran dengan kabel fasa hendaklah disambung ke bumi atau pun CPC.

6. Langkah keselamatan khas diperuntukkan bagi kabel dan sistem pendawaian yang terdedah kepada persekitaran mudah terbakar atau pada tempat lembap dan redam.

c) Perkara-perkara yang difikirkan perlu sebelum memulakan kerja pemasangan

1. Pemasangan hendaklah sesuai dengan struktur bangunan terutamanya tidak akan menyebabkan kerosakan atau gangguan kepada bengunan tersebut.

2. Pelbagai peringkat pendawaian sepatutnya dilakukan mengikut pering yang betul selaras dengan perkembangan pembinaan bangunan peringkat demi peringkat.

3. Ini dapat mengelakkan daripada melakukan perkara ang tidak perlu seperti pemotongan, mengerudi serta mengalihkan fabri pada bangunan yang telah siap.

4. Kebanyakan bangunan masa kini dipasang siling jenis gantung, terlapis lepa dan salur perhidmatan.  Sudah tentunya memerlukan sistem pemasangan jenis tersembunyi.

d) Perancangan dan pemeriksaan awal Pendawaian Satu Fasa

Apabila rekabentuk plan pendawaian telah disaipkan dan dipersetujui, tugas pendawaian elektrik seterusnya adalah membuat anggaran kos keseluruhan yang meliputi kos bahan, upah kerja dan kos sampingan.  

Segala anggaran yang dibuat hendaklah mengikut kadaran semasa.  Berikut persediaan atau perancangan  serta pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh seorang pendawai ;

1. Menyediakan/mendapatkan pelan bangunan/rumah/tempat pendawaian.
2. Membuat rekaletak pelan pemasangan.
3. Menyediakan pelan lukisan skema pendawaian.
4. Membuat pengiraan untuk mengenalpasti kapasiti peranti pelindugan, saiz kabel. yang sesuai bagi litar akhir dan litar utama.
5. Membuat pelan bentangan laluan kabel untuk anggaran jumlah keperluan kabel.
6. Membuat penyediaan pengiraan segala keperluan kerja dan kos pebelanjaan.


2.3 MENGENALPASTI JENIS PENDAWAIAN.


Beberapa faktor yang perlu diambil perhatian dalam menentukan jenis sistem pendawaian yang hendak digunakan ialah :

a) Jenis beban yang hendak dipasang
Sama ada beban yang menggunakan arus kecil atau besar

b) Keadaan tempat pemasangan
Sama ada bangunan baru atau lama, jenis binaannya

c) Kos perbelanjaan
Kos keseluruhan sesuatu pemasangan termasuklah bayaran upah kerja

d) Tempoh ketahanan pemasangan
Hayat sesuatu pemasangan yang hendak dibuat sama ada sementara atau untuk tempoh yang lama memberikan perbezaan penggunaan kabel dan sistem pendawaian

e) Kekemasan dan kecantikan
Jika pengguna mahu pendawaian yang tidak menjejaskan kecantikan bangunan

f) Keadaan sekeliling
Sama ada tempat tersebut terdedah kepada kepanasan, lembapan, berminyak, bahaya mekanik dsb.


g) Tempoh masa menyiapkan
Jika sesuatu pemasangan itu siap dalam tempoh yang sepatutnya masalah kerugian dapat diatasi

h) Perubahan atau penambahan litar pada masa akan datang
Sama ada pemasangan ini berkehendakkan perubahan pada masa akan datang seperti penambahan litar

i) Jenis voltan bekalan
Keperluan voltan bekalan bagi pepasangan


2.4 PERSEDIAAN PERALATAN,PERKAKASAN DAN BAHAN UTUK MENDAWAI.


Kesemua bahan hendaklah disediakan sebelum memulakan kerja. Proses penyediaan bahan sebaiknya hendaklah berpandukan perkara-perkara di bawah :

a) Kesemua bahan adalah mengikut spesifikasi
b) Pastikan bahan adalah tulen dan semak harga
c) Kualiti bahan mengikut kualiti piawaian
d) Kuantiti bahan adalah mengikut kehendak
e) Pembelian berpandukan anggaran kos
f) Memeriksa penghantaran barang, jika terdapat kerosakan atau kesilapan hendaklah dimaklumkan segera serta direkodkan


A) PERSEDIAAN PERALATAN (PERKAKAS) KERJA.


Kerja-kerja pendawaian elektrik memerlukan beberapa alatan tangan khas disamping perkakas kerja berkuasa elektrik. Dengan menggunakan perkakas yang betul dan sesuai akan membolehkan kita membuat kerja dengan sempurna dan pantas.

Selain itu, keyakinan pengguna terhadap juruelektrik ketika membuat kerja juga bergantung kepada kelengkapan perkakas kerja yang dimilikinya.

Perkakas kerja perlu dipastikan dalam keadaan baik manakala perkakas pemotong dipastikan tajam dan mempunyai penutup perlindungan.

Di antara perkakas kerja yang perlu ada pada setiap pendawai ialah :
a) Perkakas asas :
 1. Pemulas skru
 2. Playar
 3. Pemotong sisi
 4. Pen penguji
 5. Tukul
 6. Gergaji
 7. Pita pengukur
 8. Beg galas kerja
 9. Alat penguji
 10. Pahat
 11. Tangga

b) Perkakas kuasa :
 1. Gerudi elektrik
 2. Gerudi tangan mudah alih
 3. Pemulas skru bateri

c) Perkakas kerja konduit :
 1. Perengkuh paip
 2. Gergaji besi
 3. Acuan bebenang dan panduan
 4. Dawai pemancing nilon
 5. Mesin pembentuk konduit


BACA JUGA####

 1. Jadual simbol, graf arus melawan voltan ( I - V ) dan kegunaan komponen. - New!
 2. Jenis Sistem Pendawaian Sesalur
 3. Knob and Tube Wiring - What You Need To Know When Buying a House
 4. Litar Kawalan Motor Elektrik DOL atau Penghidup Talian Terus
 5. Litar Kawalan Motor Elektrik Mara-Songsang

KUIZ: PENGENALAN KEPADA KAWALAN TURUTAN DOMESTIK SATU FASA

PENGENALAN KEPADA KAWALAN TURUTAN DOMESTIK SATU FASA 

Berikut adalah contoh soalan kuiz untuk tajuk PENGENALAN KEPADA KAWALAN TURUTAN DOMESTIK SATU FASA.Berikut adalah contoh soalan kuiz untuk tajuk PENGENALAN KEPADA KAWALAN TURUTAN DOMESTIK SATU FASA.
Photo VIA slideshare.net


SOALAN / QUESTION:


BAHAGIAN A: SOALAN JAWAPAN PENDEK


Arahan / Direction: Isikan Jawapan Yang Betul

1. Apakah yang dimaksudkan dengan kawalan turutan domestik satu fasa?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                      ( 2 markah )
2. Nyatakan fungsi alat-alat tersebut?

A. Fius Perkhidmatan           =_______________________________________
dan Penghubung Neutral   ______________________________________________
                                                                                                                      ( 1 markah )

B. Jangka Kilowatt Jam        =_______________________________________
                                       _______________________________________
                                                                                                                      ( 1 markah )

C. Suis Utama                      =________________________________________
                                       ________________________________________
                                                                                                                     ( 1 markah )

D. Pemutus Litar Bocor        =________________________________________
        Ke Bumi                             ________________________________________
                                                                                                                    ( 1 markah )


E. Kotak fius Agihan             =_______________________________________
                                       _______________________________________
            ( 1 markah )


BAHAGIAN B: SOALAN ESEI PENDEK


Arahan / Direction: Lukis Gambarajah Beserta Label
                                                                             
1. Lukiskan satu gambarajah kawalan turutan domestik (Single Line Diagram) satu fasa serta labelkan?
                                                                                    ( 8 markah )

BACA JUGA <<<
 1. CONTOH SOALAN KUIZ FAKTOR KEPELBAGAIAN
 2. CONTOH SOALAN KUIZ LUKISAN TIGA FASA
 3. CONTOH SOALAN MENGESAN KEROSAKAN PENDAWAIAN SATU FASA

Tajuk Yang Berkaitan